Fake €20 EURO banknotes x 30

$2.00

20EURO x 30 counterfeit euro banknotes pack (600 EUR)